Neki su vjerovanja da je rajčica bila zabranjeno voće, zbog riječi raj u rajčica, te sličnosti riječi paradajz (drugi naziv) sa paradiso.

 

USKORO!